zoek
09-03-2021 >>

Vijf nieuwe scholen sluiten zich aan bij Handle with Care

Jaarlijks zitten er gemiddeld 200 kinderen in de opvang bij Traverse in Tilburg. Veel van die kinderen zitten op Tilburgse basisscholen. Daarvoor werken Traverse en de basisscholen samen in het programma Handle with Care – Ruggensteun. Op dinsdag 9 maart ondertekenen nog eens vijf basisscholen het convenant. In 2019 tekenden al vijf basisscholen. Tilburg is de eerste gemeente in Nederland waarbij de maatschappelijke opvang en scholen intensief samenwerken rondom het kind.

Het is van groot belang dat kinderen die in de maatschappelijke opvang terecht komen zich gesteund voelen. Wonen in de maatschappelijke opvang geeft stress bij ouders en kinderen. Als de volwassenen om hen heen samenwerken aan een veilige plek op school waar zij aan leren kunnen toekomen, kan dat een groot verschil maken voor deze kinderen. Tegelijkertijd wordt er ook op de opvang aandacht besteed aan de tijdelijke situatie en wat er in hun leven gebeurt. Dit maakt ze veerkrachtiger en zorgt ervoor dat mentale en fysieke klachten afnemen.

Dinsdag 9 maart ondertekenen basisscholen Wandelbos, Antares, Jeanne d’Arc, st. Hubertus en Auris Florant het convenant met Traverse.

Bestuurder Carina Kruijsse van Traverse: “We zijn blij dat er op de aangesloten scholen ruimte en aandacht is voor de leefwereld van kinderen buiten school. Dat er erkenning is voor het eigen verhaal van het kind. De rol die scholen daarin hebben is groot en kan zo een positieve impact hebben.”

De vijf scholen die tekenen liggen allemaal in Tilburg west. Een pact-wijk waar de gemeente de komende jaren de uitdagingen op het gebied van armoede, werkloosheid, scholing en gezondheid te lijf wil gaan. Wethouder Marcelle Hendrickx is als wijkwethouder extra betrokken bij deze scholen en de inwoners.

Wethouder Marcelle Hendrickx (Jeugd en Onderwijs): “Het is goed dat er nog eens vijf scholen extra aandacht hebben voor kinderen uit kwetsbare gezinnen of thuissituaties. We willen dat iedereen in Tilburg gezond en gelukkig opgroeit, nu en in de toekomst. Om daarvoor te zorgen is maatwerk nodig. Zeker ook voor deze kinderen, en daar moeten we preventief in investeren.  Tilburg loopt hiermee voorop in Nederland. Als wethouder jeugd en onderwijs, én wijkwethouder van West, ben ik hier dan ook heel trots op.

Samen met de Taskforce Kindermishandeling werkt Traverse aan brede uitrol van Handle with Care Ruggensteun in heel Tilburg. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle basisscholen in Tilburg aansluiten bij de samenwerking. Deze samenwerking is mede tot stand gekomen door Augeo Foundation en financiële steun van Stichting Kinderpostzegels.

Naast de Handle with Care – Ruggensteun bestaat er ook Handle with Care - politie. Daarin is de samenwerking tussen politie en school geborgd wanneer er sprake is van huiselijk geweld.