zoek

Wonen met intensieve begeleiding

Cliënten wonen binnen een groepsvoorziening waar zij intenstieve begeleiding krijgen bij de dagelijkse aspecten van wonen en leven.

De Loop

De Loop is de eerste opvang voor dak- en thuislozen. Hier kunnen zij zich douchen en gratis koffie of thee krijgen. Er is een gemeenschappelijke slaapzaal. Overdag is er de mogelijkheid om wat spullen op te slaan. Bij het gebouw is ook een gebruikersruimte waar onder toezicht van verslavingszorg harddrugs gebruikt kunnen worden.

De Meander

Hier verblijven mensen die in een crisissituatie verkeren en daardoor dak- of thuisloos zijn geraakt. Ook gezinnen met kinderen kunnen hier terecht.

De Reit

Hier wonen volwassen cliënten die langdurig daken thuisloos zijn en kampen met psychosociale problemen. Elke cliënt heeft een eigen kamer, sanitaire voorzieningen moeten worden gedeeld. Maaltijden worden gegeten in de gemeenschappelijke huiskamer.

 

Eigen bijdrage en servicekosten

Cliënten met een beschikking voor Beschermd Wonen betalen een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het inkomen van de cliënt.

Ook brengt Traverse servicekosten in rekening. Servicekosten worden betaald voor het gebruik van de wasvoorziening en voor een collectieve inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Meer informatie hierover kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@smo-traverse.nl.

Verhuizen of overlijden 

Een verhuizing vindt altijd plaats in onderlinge afstemming tussen de cliënt en de persoonlijk coach. Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt over de verhuistermijn. Bij overlijden zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de ontruiming van de kamer of woonruimte. Na overlijden hebben nabestaanden 7 werkdagen de tijd om alle persoonlijke spullen uit de kamer of woonruimte te halen.